AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน
พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
 
พงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ บมจ.สแกน อินเตอร์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.สแกน อินเตอร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          
ทั้งนี้ บมจ.สแกน อินเตอร์ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วเป็นครั้งแรก จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด 450 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 900 ล้านหุ้น

          
บมจ. สแกน อินเตอร์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station) ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจออกแบบรับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV และธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ 

         
 “หลังจาก ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนสถาบันและคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้น IPO ได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเชื่อว่าด้วยพื้นฐานและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปีในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ โดยมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างความเข็มแข็งให้แก่ธุรกิจ จึงมั่นใจว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.สแกน อินเตอร์ จะได้รับการตอบที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน” นายพงศ์ศักดิ์ กล่าว 

          
ด้านนายธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สแกน อินเตอร์ กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติของประเทศอย่างแท้จริง โดยเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การสูบอัดก๊าซจากท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จนถึงลูกค้าปลายทาง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักเพื่อให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติแก่ ปตท. พร้อมบริการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการลูกของ ปตท. ที่ไม่ได้อยู่ตามแนวท่อก๊าซ (Gas Supply Chain & Logistics) และให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงยังเป็นผู้ออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ตามสถานีก๊าซ NGV และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบก๊าซธรรมชาติอื่นๆ 

          
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติในระดับสูง มีการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายนำมาใช้ต่อยอดทางธุรกิจและสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ได้ เช่น การคิดค้นระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System) ที่สามารถนำไปติดตั้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตา เป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหวังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

          
“บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราจึงมุ่งมั่นวิจัยค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ โดยสามารถผลิตและประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติได้ด้วยตนเอง รวมถึงการค้นคว้าวิจัยอุปกรณ์ต่างๆ จนสามารถนำมาจดสิทธิบัตรทางนวัตกรรมเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งนำมาสู่การสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคตและสร้างความโดดเด่นให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก” นายธัญชาติ กล่าว
ผู้นำ, การตลาด, การเงิน, การลงทุน
< Back
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.