AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน
ชุมพร

ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก


ชุมพร คือประตูสู่ภาคใต้ และเป็นหัวเมืองหน้าด่านในครั้งอดีต อดีตเมือง 12 นักษัตรนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพร้อมทั้งป่าไม้ ทะเล อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งยากนักที่จะทุกอย่างพร้อมสรรพในจังหวัดเดียว ลองหยุดทำความรู้จักชุมพรสักนิด แล้วจะรู้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดา


จังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ประมาณ 6,010 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชุมพร คือ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ตเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า มีลักษณะเป็นพื้นที่สูงลาดเทจากทิศตะวันตกสู่พื้นที่ต่ำ ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญสายสั้น หลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำหลังสวน แม่น้ำสวี เป็นต้นส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ดินประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่จังหวัด และด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
 ชายหาดค่อนข้างเรียบ มีความโค้งเว้าน้อย และสวยงามมาก จึงเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจังหวัดชุมพรมีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี ..1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองในอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นมณฑลชุมพร ต่อมามีการยุบการปกครองระบอบมณฑล ชุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัด

คำว่า
ชุมพรสันนิษฐานว่ามีที่มาจากคำต่าง เช่น มาจากคำว่าชุมนุมพลเนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ อีกความหมายหนึ่งอาจมาจากคำว่าชุมนุมพรเนื่องจากการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลต้องทำพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบ เป็นการบำรุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นมากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก


ประตูสู่ภาคใต้เริ่มต้นจากที่นี่ ทะเลชุมพรนักว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอันลือเลื่องจากความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสไม่แพ้ทะเลแถบอันดามัน สถานที่ท่องเที่ยวมากมายตลอดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งน้อยใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ในบริเวณนี้ อย่างหาดทรายรี มีหาดทรายทอดยาวและขาวสาอาดตา มีที่พักและร้านอาหารบริการ บริเวณใกล้ๆ แนวชายหาด และยังเป็นที่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือไทยให้ทันสมัย และเป็นที่เคารพสักการะเป็นอย่างมากของคนไทย นอกจากนี้ชุมพรยังมีเกาะมะพร้าวเป็นเกาะขนาดเล็กมีหาดทรายสีขาวนวลอยู่ทางตะวันตกของเกาะมีแนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงาม ซึ่งกระจายตัวอยู่ทางตะวันตกของเกาะด้วย บนเกาะมีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม เช่น เกาะทะลุ อยู่ห่างจากปากน้ำชุมพร ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นเกาะหินปูนขนาดเล็ก ตัวเกาะมีลักษณะเป็นโขดหิน ไม่มีหาดทรายหรือที่ราบ แต่ลักษณะเด่นที่สุดของเกาทะลุคือ ตอนกลางของเกาะจะมีช่องทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นที่ใช้เวลานาน เกาะมัตรา เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีหาดทรายสีขาวนวล มีแนวหินวางเรียงอยู่ประปราย 2 แห่ง ทางตอนกลางของฝั่งซึ่งเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ นอกจากมีแนวปะการัง บนเกาะยังพบปูไก่ปูขนาดใหญ่ที่ส่งเสียงร้องเหมือนลูกไก่ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ที่ไม่ควรพลาดหากได้มาที่นี่คือ หาดทุ่งวัวแล่น เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ลักษณะหาดค่อยๆลาดเอียงลงทีละน้อย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดแห่งหนึ่ง ทางด้านใต้ของหาดบริเวณเชิงเขาโพธิ์แบะมีแนวหาดหินใต้น้ำเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรเพราะมีสาหร่ายฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และปลาทะเลนานาชนิดอาศัยอยู่


การเดินทาง

การเดินทางมาจังหวัดชุมพร สามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4 ) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายขั้วเมืองชุมพรตามทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กิโลเมตรถึงจังหวัดชุมพร


ทิปส์ท่องเที่ยว

  • มาเที่ยวชุมพรทั้งทีไม่ควรพลาดการพักผ่อนที่ชายหาดทุ่งวัวแล่น สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดากองทัพเรือไทย ที่หาดทรายรี เกาะในทะเลชุมพรที่ยังคงความสวยงามอยู่มาก น้ำทะเลใสสะอาด ปราศจากมลพิษ เพราะที่ชุมพรไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
  • ชุมพรโดดเด่นในเรื่องความงามของโลกใต้ทะเล มีสรรพชีวิตมากมาย เช่น หอยมือเสือที่เกาะง่าม เกาะมัตตรา ปะการังสวยงามที่เกาะลังกาจิว เกาะง่าม กิจกรรมดำน้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวชุมพร
  • ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี ที่ชุมพรจะเป็นแหล่งดูเหยี่ยวอพยพมาจากไซบีเรีย ซึ่งเหยี่ยวจะบินผ่านชุมพรนับหมื่นนับแสนตัวเลยทีเดียว

เกาะมาตรา จังหวัดชุมพร


เดินเล่นบนหาดทรายขาว ดำน้ำชมแนวปะการัง ปะการังน้ำตื้น เป็นหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้รักการดำน้ำ ต้องเดินทางดั้งด้นมาถึงที่นี่เกาะมาตราคือสวรรค์ของนักดำน้ำ

เกาะมาตรา หรือเกาะมัตรา หรือเกาะตังกวย อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ใกล้กับหาดทรายรี ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือท่ายางประมาณ 1 ชั่วโมง ด้านตะวันตกของเกาะมีหาดทรายขาวนวลสลับกับโขดหิน ที่เรียงรายอยู่รอบเกาะ มีบ้านพักของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร สามารถกางเต็นท์นอนพักแรมบนผืนทรายได้ บริเวณหัวแหลมของเกาะมีแนวปะการังน้ำตื้นที่มีชื่อเสียง และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของหมู่เกาะชุมพร ด้านตะวันออกของ เกาะมาตราเป็นผาสูง ปะการังส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นปะการังก้อนและปะการังสมองขนาดใหญ่ มีปลาหลายชนิด เชน ปลาการ์ตูน ปลาสลิดหินขนาดเล็ก ปลานกขุนทอง ปลาเขียวพระอินทร์ ปลาปักเป้า ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กในแนวปะการัง ไม่ค่อยพบปลาขนาดใหญ่กลางน้ำเนื่องจากเป็นน้ำตื้น ที่นี่มีปะการังเขากวาง ดอกไม้ทะเลแสนสวย หอยมือเสือ รวมถึงสัตว์แปลกๆ อย่าง ปูไก่ ที่ชอบป่ายปีนต้นไม้และส่งเสียงร้องจิ๊บๆเหมือนเป็นลูกไก่

แนวปะการังของเกาะมาตราถือเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของหมู่เกาะชุมพร ส่วนใครที่ไม่ถนัดเรื่องดำน้ำ ก็สามารถเดินเล่นริมหาดทรายสีขาวสะอาด ชมพระอาทิตย์ตกดินหรือจะเลือกว่ายน้ำเล่นริมทะเลก็สนุกไม่แพ้กัน


อร่อยประจำถิ่น

  • ปูม้าสดต้ม ที่เกาะมาตรานี้ มีชื่อเสียงว่าอร่อยมาก อย่าพลาดเด็ดขาด
  • ถ้าในเขตเมืองชุมพร ต้องไปทานอาหารโต้รุ่ง บริเวณถนนกรมทางหลวง ใกล้สถานีรถไฟมีอาหารแผงลอยมากมายเป็นที่ฝากท้องของคนชุมพร
  • ร้านลุย ร้านอาหารซีฟู้ดต้นตำรับ ร้านอยู่ริมทะเลที่หาดภราดรภาพ อำเภอเมืองชุมพร มีอาหารทะเลสดๆชิมต้มยำซีฟู้ดของที่นี่รสเด็ดถึงใจ โทร.077 521 135 , 077 522 233

รู้ก่อนเดินทาง เกาะมาตราหรือเกาะมัตราใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือท่ายางประมาณ 1 ชั่วโมง


ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ สัมผัสธรรมชาติ ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ ที่ตั้ง อำเภอพะโต๊ะ

ป่าต้นน้ำพะโต๊ะแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น เป็นแหล่งต้นน้ำลำคลองที่ไหลหล่อเลี้ยงสวนผลไม้มากมายในเขตอำเภอพะโต๊ะก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำชุมพรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการเดินป่าพิชิตยอดเขา เดินป่าล่องแพ ล่องแก่งเรือยาง ล่องเรือไม้ทวนสายน้ำไปจนถึงเดินป่าพิชิตน้ำตกต่างๆ

ผืนป่าในเขตอำเภอพะโต๊ะเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขา สองฝั่งลำน้ำเป็นป่าดงดิบ ปกคลุมด้วยแมกไม้ริมน้ำสลับกันสวนผลไม้ของชาวบ้าน บางช่วงเป็นหาดทรายกลางน้ำ บางช่วงเป็นแก่งน้ำขนาดใหญ่จึงมีกิจกรรมผจญภัยในคลองพะโต๊ะตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล่องแพเพื่อชมความงามของสายน้ำบริสุทธิ์ แถมยังได้ลิ้มรสอาหารกลางวันแบบท้องถิ่นขนานแท้ โดยเริ่มตั้งแต่คลองต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ที่สามารถพบเห็นสัตว์ป่าอย่างค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง นกเงือก ผ่านเรื่อยมาอีกช่วงหนึ่งจะเป็นสวนทุเรียน สวนกาแฟ และสวนมังคุด สำหรับใครที่ชอบการผจญภัยสามารถเดินป่าขึ้นไปชมป่าต้นน้ำ และพักค้างแรมแบบแค้มปิ้งหรือขี่ช้างเที่ยวป่าชมสวนได้เช่นกัน

การล่องแพที่ป่าต้นน้ำพะโต๊ะสามารถล่องได้ตลอดทั้งปี แต่ระหว่างปลายเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะน้ำในลำคลองจะใสสะอาด นอกจากนี้ช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเป็นประจำทุกปีอีกด้วย นอกจากเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางไปกับการล่องเรือในคลองเสาะ (คลองศอก) อันคดเคี้ยว โค้งหักศอกเกือบตลอดเส้นทางแล้ว ป่าแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์และหาชมดอกบัวผุดได้โดยใช้เวลาเดินไม่นานนักก็จะพบดอกบัวผุดที่สามารถพบเห็นตลอดทั้งปี


สิ่งที่น่าสนใจ

รื่นรมย์กับวิถีชีวิตและธรรมชาติ แพลำยาวลอยไปตามลำคลองพะโต๊ะและมองเห็นน้ำใสสะอาดสองฟากฝั่งร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติของแมกไม้ ในบางช่วงยังสามารถพบเห็นชาวบ้านนั่งอาบน้ำบริเวณท่าน้ำเด็กๆ ดำผุดดำว่ายกันอย่างอย่างสนุกสนานครื้นเครง การล่องแพในแต่ละฤดูกาล ยามหน้าแล้งน้ำในคลองลดลงจนเห็นหาดทรายและกรวดโผล่เป็นระยะ สามารถแวะพักและเล่นน้ำได้ พอถึงช่วงน้ำหลากในหน้าฝน สายน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงขุ่นเข้ม พร้อมทั้งไหลแรงและสูงริมฝั่ง แต่ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะแพแข็งแรงและมั่นคง ในลำน้ำไม่มีแก่งใหญ่ๆ ให้ต้องเสี่ยงเพียงแต่ว่าน้ำไม่สะอาดและปราศจากหาดทรายให้ชม ส่วนผู้ที่สนใจการล่องแก่งอันตื่นเต้น ต้องที่นี่...แก่งบกไฟแก่งเหวบัวทอง แก่งเหวตาวัน แก่งเหวตาอัน แก่งเขื่อนน้ำวน แก่งหัวกะโหลก แก่งหินข้าง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร สำหรับการมาเที่ยวป่าพะโต๊ะ ส่วนมากพักแรมในป่าเขาหรือพักกับชาวบ้านในรูปแบบโฮมสเตย์ อาทิ บ้านคลองเรือ โฮมสเตย์ เต็มรูปแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์มาตรฐานของประเทศไทย

ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ โทร.077 520 075 , 084 926 7007 ล่องแพยาง หรือเรือยาว และพายเรือแคนูในแม่น้ำพะโต๊ะ และบริการเต็นท์ให้เช่า ติดต่อเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โทร.077 539 072 อบต.พะโต๊ะ โทร. 077 539 115 ล่องแพเชิงอนุรักษ์ ล่องแพตามลำน้ำพะโต๊ะ ระยะทางแล้วแต่นักท่องเที่ยวจะกำหนด ล่องแพได้ตลอดปี ติดต่อมาลินบริการล่องแพ โทร. 077 539 053 , 089 592 8376 โทร. 077 539 185 , 081 797 3386


บ่อน้ำร้อนเขาพลู ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่บนถนนสายถ้ำเขาพลู-บ้านดวด แยกจากถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 92 ประมาณ  เมตร ซึ่งภายในพื้นที่บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูมีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าไม้ภูเขาหินปูน และมีบ่อน้ำร้อนซึ่งเป็นตาน้ำที่ผุดขึ้นรอบๆภูเขา ในพื้นที่บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูจะมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นก็คือต้นพลูป่า ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลูนั่นเอง

 

ภายในพื้นที่บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู บริเวณเชิงเขามีบ่อน้ำร้อนถึง 3 บ่อ ซึ่งมีชื่อเรียกคล้องจองกันคือ เอื้ออารีย์ธารทิพย์ อมฤตธารา และพฤกษาชลธาร แต่ละบ่อมีน้ำแร่ร้อนผุดจากผิวดิน อุณหภูมิระหว่าง 55-56 องศาเซลเซียส จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือน้ำร้อนไม่มีกลิ่นของกำมะถัน และสารพิษอื่นๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงสามารถล้างหน้าและเช็ดตัวได้ ซึ่งจะช่วยรักษาโรคต่าง เช่น โรคผิวหนัง และทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ค่าบริการอาบน้ำแร่ร้อน ราคา 10-60 บาท/ชั่วโมง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 .


ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอย่างดี มีการพัฒนาบ่อน้ำร้อนเหล่านี้เป็นอาคารขนาดใหญ่ สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่
< Back
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.