AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
แสนสิริสนับสนุนทรัพยากรและฝีมือช่างท้องถิ่นไทย
สร้างสรรค์ในมุมมองใหม่สู่ไลฟ์สไตล์ไอเทมส์สุดพิเศษแสนสิริอาร์ทิซานคอลเลคชั่น

กว่าสามทศวรรษของการก่อตั้งแสนสิริมีความเชื่อว่า แสนสิริไม่ได้สร้างแค่เพียงที่อยู่อาศัยแต่ยังมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิต
หลายปีที่ผ่านมาแสนสิริจึงได้รังสรรค์คอลเลคชั่นพิเศษออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยอย่างมีระดับด้วยปรัชญาที่ลงลึกในรายละเอียดอาทิแสนสิริคอลเลคชั่นและแสนสิริฮอลิเดย์คอลเลคชั่นซึ่งได้นำสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงมาเป็นแรงบันดาลในใจการรังสรรค์เครื่องนอนเครื่องหอมชาบทเพลงพิเศษที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแสนสิริลงบนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างละเมียดละไม

ปีนี้ก็เช่นเดียวกันแสนสิริได้รังสรรค์อีกหนึ่งไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่แสนสิริขยายธุรกิจไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยอาทิเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นอุดรธานีภูเก็ตสงขลาในช่วงสามปีที่ผ่านมาทำให้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านวิถีการดาเนินชีวิตและภูมิปัญญาของช่างฝีมือไทยซึ่งรังสรรค์ผลงานต่างๆจากทรัพยากรท้องถิ่นจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจนำมาสู่การพัฒนาไลฟ์สไตล์ไอเทมส์ใหม่ลําสุดภายใต้แสนสิริคอลเลคชั่นด้วยการเลือกสรรทรัพยากรที่โดดเด่นจากแต่ละภูมิภาคและเสน่ห์ของงานฝีมือหรืองาน Craft ที่มีความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนจากฝีมือช่างไทยอันละเอียดลออและมีเอกลักษณ์มาผสมผสานกับการออกแบบที่ร่วมสมัยบนฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์โมเดิร์นจนเกิดเป็นแสนสิริอาร์ทิซานคอลเลคชั่น‛ (Sansiri Artisan Collection) ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางแห่งศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมสร้างแรงบันดาลใจ

อภิชาติจูตระกูลประธานอานวยการบริษัทแสนสิริจากัด ( มหาชน ) กล่าวว่าการที่แสนสิริได้ขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดนั้นเราได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลากหลายภูมิภาคและอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบคืองานฝีมือของท้องถิ่นที่มีคุณค่าและเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาไทยที่ยังไม่ได้รับการ สนับสนุนให้มีความร่วมสมัยและเผยแพร่ไปยังภูมิภาคอื่นหรือนานาประเทศมากนักแสนสิริในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราได้ไปดำเนินธุรกิจจึงอยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการสํงเสริมให้งานฝีมือท้องถิ่นของไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยการดึงเสนํห์ของทรัพยากรท้องถิ่นความประณีตบรรจงในทุกขั้นตอนการผลิตที่สืบทอดจากรุ่นสู้รุ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคมาผสมผสานกับความร่วมสมัยกลายเป็นความลงตัวของไลฟ์สไตล์ไอเทมส์คอลเลคชั่นนี้เพื่อเติมเต็มสุนทรียภาพของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยแสนสิริหวังเป็นอย่างยิ่งวำการเข้าไปร่วมพัฒนางานฝีมือท้องถิ่นในครั้งนี้จะทาให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้นาไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละภูมิภาคให้มีความร่วมสมัยและต่อยอดออกมาเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไปโดยแสนสิริเองก็ได้นำคอลเลคชั่นนี้มาขยายผลด้วยการใช้ในแสนสิริเลานจ์สาขาพารากอนหัวหินและภูเก็ตและเอสเคปหัวหินและเอสเคปเขาใหญ่ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้แสนสิริโฮเทลคอลเลคชั่นเชํนกัน

ภายในงานเปิดตัวแสนสิริอาร์ทิซานคอลเลคชั่นณแสนสิริเลานจ์ชั้น 3 สยามพารากอนถูกเนรมิตให้อยูํในบรรยากาศแห่งงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างฝีมือไทยแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสงานหัตถศิลป์อันประณีตบรรจงประดิษฐ์ในทุกขั้นตอนโดยในงานได้จัดแสดงผลงานจากคอลเลคชั่นพิเศษพร้อมภาพประกอบขั้นตอนการสร้างสรรค์แต่ละไอเทมส์โดยงานนี้สองกูรูด้านดีไซน์ไชยยงรัตนอังกูรและมร.ฟรองซัวส์รุสโซ (Francois Russo) ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเสน่ห์ของงาน Craft และความเป็นไทยและแนวคิดเรื่องเทรนด์ของงาน Craft ทั่วโลกว่า "เทรนด์ปัจจุบันเริ่มย้อนกลับสู่งานฝีมือและงานแฮนด์เมดมากขึ้นเนื่องมาจากเสน่ห์ของงาน Craft ที่มีความละเอียดลออบรรจงรังสรรค์แบบชิ้นต่อชิ้นเป็นจุดขายในการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะสินค้าระดับไฮเอนด์และเสน่ห์ความเป็นไทยในสายตานักออกแบบระดับสากล"

อีกหนึ่งวัตถุดิบโดดเด่นจากภาคใต้ที่ถูกพัฒนาให้ดูมีสไตล์และเพิ่มมูลคำมากยิ่งขึ้นคือ ‘ถังแช่ไวน์พิวเตอร์พิวเตอร์หรือที่เรียกว่าเครื่องเงินแอนทีคเป็นของสะสมที่มีคำของตระกูลต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อแสดงถึงฐานะและความมั่งคั่งเป็นโลหะผสมระหวำงดีบุกและทองแดงซึ่งภาคใต้ของไทยคือแหล่งส่งออกดีบุกอันดับต้นๆของโลกโดยพิวเตอร์มีลักษณะเงาวาวทนทานและไมํมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงถูกนามาประยุกต์เป็นถังแช่ไวน์ร่วมสมัยที่ได้รับการดีไซน์อย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความละเอียดลออโดยการขึ้นรูปจากช่างฝีมือท้องถิ่นและเพิ่มรายละเอียดด้วยสายหิ้วหนังแท้ที่เย็บอยำงประณีตราคา 4,900 บาทมาพร้อมกับจุกปิดไวน์พิวเตอร์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเข้าคู่กันราคา 600 บาท

สาหรับไอเทมส์แรกจากคอลเลคชั่นพิเศษในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของแสนสิริในครั้งนี้คือชุดชากาแฟไม้จามจุรีและพอร์ซเลนชุดชากาแฟที่ผสมผสานเสน่ห์ของลวดลายธรรมชาติของไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้จามจุรีที่ถูกนามากลึงขึ้นรูปอย่างพิถีพิถันด้วยฝีมือของช่างไม้ภาคเหนือเข้าคู่กับพอร์ซเลนหรือเซรามิกสีขาวคุณภาพดีที่ผ่านการปั้นจากช่างฝีมือในภาคกลางเพื่อเติมเต็มเสน่ห์แบบไทยๆให้ช่วงเวลาของเครื่องดื่มและของว่างโดยชุดชากาแฟนี้ประกอบด้วยกาเหยือกนมโหลใส่น้ำตาลจานของว่าง 2 ใบและแก้ว 2 ใบพร้อมฝาไม้และถาดไม้จามจุรีจำหน่ายในราคา 3,900 บาท

สำหรับชิ้นงานที่ 3 ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งได้แก่แบตเตอรี่สารองผิวไม้สักสำหรับโทรศัพท์มือถือที่นำศิลปะการฝานไม้ของภาคเหนือที่คิดค้นพัฒนาเพื่อความหลากหลายในการใช้งานไม้ด้วยการฝานไม้เป็นแผํนบางๆจากนั้นนาไปอบและรีดรังสรรค์ลวดลายเนื้อไม้ธรรมชาติลงบนแบตเตอรี่สารองพร้อมเพิ่มดีไซน์แบบโมเดิร์นด้วยสายหนังสำหรับการเก็บสายชาร์จและสะดวกในการพกพาราคา 1,500 บาท

ไอเทมส์ที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของภาคอีสานได้แก่หมอนสามเหลี่ยมซึ่งเป็นของใช้ประจำบ้านโดดเด่นด้วยผ้าทอลายพื้นเมืองที่มีความงดงามได้ถูกนามาสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ให้เหมาะกับชีวิตของคนเมืองกลายเป็น ‘ที่นอนสามเหลี่ยมผ้าทออีสานแบบพกพาโดยเลือกใช้ผ้าทอไทยผสมผสานกับผ้าซันเบลล่า (Sunbrella)ที่แห้งเร็วจึงสามารถใช๎งาน outdoor ได้และยังคงไว้ด้วยรูปทรงที่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่มีน้ำาหนักเบาและสามารถพกพาไปใช้ในทุกโอกาสราคา 5,300 บาท นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแสนสิริในโอกาสครบรอบ 30 ปีที่ได้ร่วมเป็นผู้สืบสานและพัฒนาฝีมือช่างท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ต่อไป

 

นอกจากนี้ไม้จามจุรียังได้ถูกนำมาพัฒนาและต่อยอดให้เป็นอีกหนึ่งไอเทมส์เอาใจผู้มีดนตรีในหัวใจอยำง ‘ลำโพงไม้จามจุรีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงในสมัยโบราณด้วยฝีมือการกลึงจากยอดช่างไม้ภาคเหนือเกิดเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่พร้อมเติมความสนุกด้วยการผสานเทคโนโลยีลาโพงไร้สายจากแบรนด์นากามิชิ (Nakamichi) จากประเทศญี่ปุ่นให้กลายเป็นความบันเทิงแห่งเสียงเพลงที่สามารถพกพาได้ราคา 3,900 บาท

และเมื่อหน้าร้อนมาถึงทะเลคงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่จะเติมเต็มวันพักผ่อนใหหสดชื่นกระเป๋าคูํใจจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ขาดไมํได้ ‘กระเป๋าชายหาดเตยปาหนันงานหัตถกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่นทางภาคใต้เตยปาหนันหรือใบเตยทะเลมีคุณสมบัติของเส้นใบที่มีความอ่อนนุ่มและสามารถย้อมสีได้สวยงามถูกนามาดีไซน์เป็นกระเป๋าทรงกระบอกโมเดิร์นเน้นพื้นที่การจุของผสานหนังสีธรรมชาติและอะไหล่สีทองเหลืองมีน้าหนักเบาเหมาะแก่ทุกการเดินทางราคา 5,300 บาท

ผู้สนใจสามารถเข้าชมและซื้อได้ที่แสนสิริเลานจ์สาขาพารากอนและภูเก็ตตั้งแต้วันนี้เป็นต๎นไปและในปลายเดือนมีนาคมพบกับ pop-up store ที่ The Shop@TCDCศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม The Selected สยามเซ็นเตอร์และ Casa Lapin สาขาอารีย์สามารถเข้าไปดูที่www.sansiri.com/sansiricollection

 

 

 


 

 

 

 
< Back
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.