AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » LOGISTIC (โลจิสติค)
ทีเอ็นทีจัดอบรมหลักสูตรพิเศษให้แก่พนักงานขาย
By : Peerachaya Benjapattanapong   |   Posted : September 3, 2015
ทีเอ็นทีจัดอบรมหลักสูตรพิเศษให้แก่พนักงานขาย
&nbsp;<b style="text-align: center;"><i><span lang="TH" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;MS Mincho&quot;;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:TH">ภาพข่าว:</span></i></b><i style="text-align: center;"><span lang="TH" style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:
&quot;MS Mincho&quot;;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:TH"> คุณจรัสพรรณ แจ่มใส (แถวที่สอง </span></i><i style="text-align: center;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-fareast-font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-fareast-language:JA;mso-bidi-language:
TH">&ndash; <span lang="TH">คนที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทีมฝึกอบรมพิเศษให้แก่พนักงานขาย เน้นพัฒนาบุคลากร ผ่านกลยุทธ์ </span>&ldquo;<span lang="TH">เครือข่ายแห่งผู้คน</span>&rdquo;<span lang="TH"> หนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายธุรกิจไทยเพื่อพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน<br />
</span></span></i>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">กรุงเทพฯ &ndash; </span></b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;เมื่อเร็วๆ นี้ ทีเอ็นที (ประเทศไทย) ผู้นำด้านบริการขนส่งสินค้าด่วนครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้ำจุดแข็ง </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&ldquo;<span lang="TH">เครือข่ายแห่งผู้คน</span>&rdquo; <span lang="TH">จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ</span> &ldquo;The Way We Sell - Frontline Selling Skills&rdquo; <span lang="TH">&nbsp;ให้แก่พนักงานขาย เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเสริมทักษะ<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">การขายแบบมืออาชีพ </span>นอกจากนี้การฝึกอบรมยังช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่พนักงานทีเอ็นที ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปีนี้&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">การฝึกอบรมหลักสูตร</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> &ldquo;The Way We Sell - Frontline Selling Skills&rdquo;<span lang="TH">&nbsp; เน้นการฝึกเชิงปฏิบัติ เพื่อรับมือกับสถานการณ์จริง<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> และยังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้รอบด้านในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นทักษะ โดยการหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากผู้มีประสบการณ์และจำลองเหตุการณ์สมมติ</span>ในกรณีต่างๆ </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">คุณจรัสพรรณ แจ่มใส&nbsp; ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด ทีเอ็นที (ประเทศไทย) กล่าวว่า </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:
150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&ldquo;<span lang="TH">ขณะนี้ทีเอ็นทีได้สร้างความแข็งแกร่งด้านโลจิสติกส์ไทยให้พร้อมรับกับการเปิดประชาคมอาเซียน </span>(AEC)<span lang="TH"> ทั้งในแง่การลงทุนการพัฒนาโครงสร้างด้านการขนส่ง </span>(Hardware) <span lang="TH">ระบบให้บริการ </span>(Software) <span lang="TH">และบุคลากร </span>(People ware)<span lang="TH"> โดยสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยหยุดนิ่งคือการฝึกอบรมพนักงานของเราให้มีความรู้ความสามารถ นอกจากการมีบริการด้านการขนส่งที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและมีความพร้อมในการตอบสนอง ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างในทุกสถานการณ์ได้อย่างลงตัว ยังจำเป็นจะต้องมีพนักงานที่เปรียบเสมือนพันธมิตรที่คอยให้คำแนะนำและมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการขนส่ง และนี่คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าทีเอ็นทีก้าวกระโดดได้อย่างไม่หยุดยั้ง</span>&rdquo;<span lang="TH"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span lang="TH" style="font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ทีเอ็นทีมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรมพิเศษเพื่อมอบบริการชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทีเอ็นทีประสบความสำเร็จด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร นำไปสู่การยกระดับความพึงพอใจ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา</span><span style="font-size:10.0pt;
line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span lang="TH" style="font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">####<o:p></o:p></span></p>
<p class="boilerplate" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:TH">เกี่ยวกับ ทีเอ็นที </span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-weight:
bold"><o:p></o:p></span></p>
<p class="boilerplate" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:
TH;mso-ansi-font-weight:bold">ทีเอ็นที คือหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยทำหน้าที่ขนส่งหีบห่อ เอกสาร และพัสดุภัณฑ์รวมกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน ทั้งยังเป็นผู้ดำเนินงานเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และอเมริกา นอกจากนี้ ทีเอ็นที ยังได้รายงานผลประกอบการของปี </span><span style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">2556</span><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:
TH;mso-ansi-font-weight:bold"> ซึ่งอยู่ที่ </span><span style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">6.7</span><b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:TH"> </span></b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:
TH;mso-ansi-font-weight:bold">พันล้านยูโร</span><b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-bidi-language:TH"> </span></b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:TH;mso-ansi-font-weight:
bold">สำหรับการให้บริการทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทีเอ็นทีได้ที่</span><b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;
mso-bidi-language:TH"> </span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><a href="http://www.tnt.com/corporate"><span style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:
&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">http://www.tnt.com/corporate</span></a></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-weight:
bold">&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p>
<p class="boilerplate" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-weight:
bold">&nbsp;</span></p>
<p class="boilerplate" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><span lang="TH" style="font-size:10.0pt;
font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:TH">เกี่ยวกับ </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">กลยุทธ์เครือข่ายแห่งผู้คน (</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">The People Network)</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> <span lang="AR-SA">คือเครือข่ายบุคลากรอันทรงประสิทธิภาพของพนักงานทีเอ็นทีกว่า 65</span>,<span lang="AR-SA">000 คน ที่พร้อมมอบการบริการครบวงจร ทั้งทางบกและทางอากาศให้แก่ลูกค้าในกว่า 200 ประเทศทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ผ่านบริการให้คำปรึกษา การอำนวยความสะดวกและการนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว</span></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:
TH;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></p>
< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.