AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » GOVERNMENT OFFICES & SERVICES (ราชการ)
พส.สำรวจการปลูกพืชสวนครัวขานรับนโยบาย รมว.พม. และการอนุญาตให้ใช้ที่ดินใน 2 นิคมสร้างตนเอง จ.พิษณุโลก
By : bangkok beauty   |   Posted : October 19, 2019
พส.สำรวจการปลูกพืชสวนครัวขานรับนโยบาย รมว.พม. และการอนุญาตให้ใช้ที่ดินใน 2 นิคมสร้างตนเอง จ.พิษณุโลก
นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิคมฯ ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจพื้นที่ในการปลูกพืชสวนครัวส่งแหล่งผลิตน้ำพริกและอาหารไทย สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของนิคมฯบางระกำโครงการเร่งด่วนในการก่อสร้างเขตทางและพื้นที่วางแนวท่อปิโตรเลียม แก่บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และแก้ไขปัญหาประกาศเขตจัดรูปที่ดินทับท้อน ในพื้นที่ของนิคมฯทุ่งสาน โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ นางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นายชัยยุทธ ดโนทัย ผู้จัดการแผนกจัดหาที่ดิน ใบอนุญาต และบริการงานปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ดังกล่าว

นายอนันต์ ดนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองทั้งสองแห่งในจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ที่เล็งเห็นประโยชน์ของการปลูกพืชสวนครัว เช่น ข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด ที่ก่อให้เกิดรายได้ และใช้ประโยชน์จากที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านน้อยในนิคมทั้งสองแห่ง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีตลาดรองรับพืชสวนครัวดังกล่าวในการนำไปใช้ประกอบการทำน้ำพริก และอาหารไทยต่อไป

นายอนันต์ ดนตรี กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งปลูกพืชสวนครัวแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองทุ่งสานที่มีการประกาศเขตจัดรูปที่ดินทับซ้อน และโครงการเร่งด่วน 5 โครงการ ของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด ในการเข้าใช้ประโยชน์ด้านพลังงานในที่ดินของนิคมสร้างตนเองบางระกำ ซึ่งได้มีการประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนงานโดยคำนึงถึงความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จากการประชุมทำให้ทราบถึงผลการดำเนินการที่น่าพอใจ มีเอกสารหลักฐานต่างๆ สมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ของ พส. ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ให้เช่าพื้นที่ของนิคมฯ แก่ บริษัท ปตท.สผ. ในการจัดตั้งศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และปลูกต้นรวงผึ้ง ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย
อนันต์ ดนตรี}กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, นิคมสร้างตนเองบางระกำ, นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน, จังหวัดพิษณุโลก, โสพิญฐ์ สุวรรณหงส์
< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.