AWARD BEAUTY BEST BOAT CAR EVENT FAMILY GOLF GADGET HEALTH HOTEL RESTAURANT SHOPPING TRENDS WEDDING WINE 2014 2015 ASIA BANGKOK PATTAYA PHUKET THAILAND
Submit PR news (ฝากข่าว)
E Newsletter
      
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม Celebs บันเทิง ไฮโซ ผู้นำ การตลาด การเงินและการลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์
PR NEWS (ข่าวประชาสัมพันธ์) » THAILAND (ประเทศไทย) » BANKING & FINANCE (การเงิน ธนาคาร)
บลจ.ทาลิส ปลื้ม กองทุนหุ้นผลตอบแทนในกลุ่ม Equity Large-Cap ติดอันดับต้นๆ
By : Kornnika Berananda   |   Posted : October 8, 2019
บลจ.ทาลิส ปลื้ม กองทุนหุ้นผลตอบแทนในกลุ่ม Equity Large-Cap ติดอันดับต้นๆ
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยกดดันสำคัญอย่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป นอกเหนือจากนั้นความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นหรือ inverted yield curve ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างมาก อย่างไรก็ตามในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของ Morningstar Thailand ถึงผลตอบแทนของกลุ่มกองทุน Equity Large Cap พบว่าผลตอบแทนของกองทุนหุ้น (ตั้งแต่ต้นปี – 30 ก.ย. 2562 YTD) ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.ทาลิส ติด 3 ใน 5 อันดับแรก ดังนี้
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) มีผลตอบแทนเป็นอันดับ 1 มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) มีผลตอบแทนเป็นอันดับที่ 4 มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ MAI ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนได้กำหนดไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF -D) มีผลตอบแทนเป็นอันดับที่ 5 มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในขณะที่กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) ติดอันดับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี – 30 ก.ย. 2562 YTDเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่ม Equity Small/Mid-Cap ภายใต้นโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/ หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้ กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
"การที่ผลตอบแทนกองทุนหุ้นของ บลจ.ทาลิส สามารถทำผลตอบแทนอยู่ในอันดับต้นของกลุ่มนั้น สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการบริหารที่เหมาะสมภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งบลจ.ทาลิส จะยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนต่อไป และจะเห็นได้ว่าใน 5 อันดับของผลตอบแทนที่ดีมี LTF ติดอยู่ด้วย ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับคนที่กำลังมองหาเรื่องลดหย่อนภาษีที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร" นายฉัตรพีกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-015-0222 / www.talisam.co.th
Talis
< Back
 
Country (ประเทศ)
Australia Hong Kong & China India Indonesia Korea Malaysia
Philippine Singapore Others Thailand (ประเทศไทย)
Category (ประเภท)
Auto (ยานยนต์) Airlines (สายการบิน) Banking & Finance
(การเงิน ธนาคาร)
Business (ธุรกิจ) Calendar (ปฎิทิน) Collection (ของสะสม)
Education (การศึกษา) Entertainment (บันเทิง) Event (กิจกรรม) Exhibition (นิทรรศการ) Family & Kids
(ครอบครัวและเด็ก)
General (ทั่วไป)
Golf (กอล์ฟ) Government Offices & Services (ราชการ) Health & Beauty
(สุขภาพและความสวยความงาม)
Travel (ท่องเที่ยว) IT & Communications
(ไอที สื่อสาร)
Lifestyle (ไลฟ์สไตล์)
Logistic (โลจิสติค) Professional Club & Network
(สมาคม ชมรม)
Real Estate (อสังหาฯ) Promotions (โปรโมชั่น) Travel (ท่องเที่ยว) Watch & Jewelry
(นาฬิกาและเครื่องประดับ)
Wine & Dine
(อาหารและเครื่องดื่ม)
 
Home
About Us
Auto
Become a member - LSA
Exclusive Events
Fashion
Golf
Hong Kong
Luxury Experiences
Luxury Lifestyle & Travel
Luxury Living
Luxury Society Channel
Malaysia
Singapore
Thailand
The Club
Vietnam
Watch & Jewelry
Wedding
หน้าแรก
Celebs บันเทิง ไฮโซ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้นำ การตลาด การเงินละการลงทุน
ผู้หญิง สุขภาพ ความสวย ความงาม
ไลฟ์สไตล์ รถยนต์ บ้านและคอนโด ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์
FOLLOW US

Copyright Luxury Society Asia All Rights Reserved.